Podvojné účetnictví

 

  • Vedení podvojného účetnictví, vč. personalistiky a mezd
  • Vedení pomocných účetních operativních evidencí (evidence pokladních příjmových a výdajových dokladů, evidence o bezhotovostních platbách na BÚ, vedení evidence hmotného a nehmotného investičního majetku, vč. drobného
  • Vedení evidence pohledávek a závazků – saldokonto
  • Vedení evidence odvodů a daní státnímu rozpočtu – daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • Zpětné zpracování – rekonstrukce účetnictví
  • Účetní poradenství
  • Ekonomické poradenství, ekonomické a finanční analýzy

     

Stačí v dohodnuté periodicitě předat doklady.
Jsme pojištěni a za naši práci plně ručíme.

… překvapivě dobré řešení

Sídlo společnosti

DKIB, s.r.o.
Šmilovského 2197/14
120 00 Praha 2

IČ: 62586386  DIČ: CZ625 86 386

Kontaktní informace

+420 222 510 798

Člen komory daňových poradců

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33934