Jednoduché účetnictví – daňová evidence

 

  • Vedení DE, jednoduchého účetnictví, vč. personalistiky a mezd
  • Vedení pomocných účetních operativních evidencí (evidence pokladních příjmových a výdajových dokladů, evidence o bezhotovostních platbách na BÚ, vedení evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, vč. drobného, vedení evidence pohledávek a závazků)
  • Vedení evidence odvodů a daní státnímu rozpočtu – daně z příjmů, DPH, silniční daně a odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • Zpětné zpracování – rekonstrukce účetnictví
  • Účetní poradenství
  • Ekonomické poradenství, ekonomické a finanční analýzy
  • HOT-LINE služba

Stačí v dohodnuté periodicitě předat doklady.
Jsme pojištěni a za naši práci plně ručíme.

… překvapivě dobré řešení

Sídlo společnosti

DKIB, s.r.o.
Šmilovského 2197/14
120 00 Praha 2

IČ: 62586386  DIČ: CZ625 86 386

Kontaktní informace

+420 222 510 798

Člen komory daňových poradců

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33934