Ceník účetních prací

Orientační ceny poskytovaných služeb – vedení účetnictví

Jednoduché účetnictví – daňová evidence

 • Fixně dohodnutý měsíční (13 měsíců) poplatek: v závislosti na počtu operací od 1,000 Kč
 • Dle následující kalkulace:
 1. Jednorázový poplatek – založení evidence 1,000 Kč
 2. Vedení jednoduchého účetnictví – každá položka zaúčtovaná do peněžního deníku, knihy faktur přijatých a vydaných a evidence drobného a dlouhodobého majetku 25 Kč
 3. Uzavření deníku (vč. mimoúčetních a nepeněžních operací – odpisy, opravné položky apod.) 1,000 Kč
 4. Tiskové závěrečné sestavy 1,000 Kč

Podvojné účetnictví

 • Fixně dohodnutý měsíční (13 měsíců) poplatek – v závislosti na počtu operací od 5,000 Kč
 • Dle následující kalkulace:
 1. Základní roční poplatek 6,000 Kč
 2. Každá zaúčtovaná účetní položka, tj. řádek peněžního deníku – 25 K

Při obou variantách

 • Účetní uzávěrka – jednonásobek průměru měsíců 1-12
 • Zpracování přiznání k DPH – dle položek od 500 Kč
 • Zpracování přiznání k DP – fyzické osoby – dle položek od 3,000 Kč
 • Zpracování přiznání k DP – právnické osoby – dle položek od 6,000 Kč
 • Při vedení na střediska – za středisko + 5%
 • Při vedení na zakázky (libovolný počet) + 10%
 • Každá odeslaná faktura 30 Kč
 • Styk s bankou – za každý měsíc od 300 Kč
 • Zpracování mezd – výplata 150 Kč

Ceny se podle způsobu spolupráce násobí následujícími koeficienty:

Předávání podkladů 1x za 2 měsíce 1.1. 1.5.
Předávání podkladů 1x čtvrtletně 1.3. 1.8
Předávání podkladů 1x pololetně 1.5. 2.0
První předání podkladů v listopadu 1.9. 3.0
První předání podkladů v prosinci 2.0 5.0
První předání podkladů v lednu násl. roku 2.5. 10.0
První předání podkladů v únoru násl. roku 3.0 15.0
První předání podkladů v březnu násl. roku 5.0 20.0

 

Sídlo společnosti

DKIB, s.r.o.
Šmilovského 2197/14
120 00 Praha 2

IČ: 62586386  DIČ: CZ625 86 386

Kontaktní informace

+420 222 510 798

Člen komory daňových poradců

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33934