Daně a daňové poradenství

Poradenské služby jsou poskytovány v daňově ekonomických oblastech z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví.

 • Daňové konzultace a poradenství
 • Prevence a řešení daňových sporů
 • Daňové plánování a optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní
 • Komunikace s finančním úřadem
 • Zastupování klientů před správcem daně
 • Zpracování odvolání proti platebním výměrům a rozhodnutím finančních úřadů
 • Zastupování v odvolacím řízení
 • Možnost odkladu, resp. zajištění prodloužení lhůty k podání u daně z příjmů
 • Simulace kontrol v zájmu odhalení rizik
 • Poradenství při sepisování smluv v zájmu předejití rizikům
 • HOT-LINE služba

… překvapivě dobré řešení

Sídlo společnosti

DKIB, s.r.o.
Šmilovského 2197/14
120 00 Praha 2

IČ: 62586386  DIČ: CZ625 86 386

Kontaktní informace

+420 222 510 798

Člen komory daňových poradců

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33934