Daně a daňové poradenství

Poradenské služby jsou poskytovány v daňově ekonomických oblastech z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví.

... překvapivě dobré řešení!