Orientační ceny poskytovaných služeb - vedení účetnictví

Jednoduché účetnictví - daňová evidence
 1. Fixně dohodnutý měsíční (13 měsíců) poplatek: v závislosti na počtu operací od 1,000 Kč
 2. Dle následující kalkulace:

  • Jednorázový poplatek - založení evidence 1,000 Kč
  • Vedení jednoduchého účetnictví - každá položka zaúčtovnaná do peněžního deníku, knihy faktur přijatých a vydaných a evidence drobného a dlouhodobého majetku 25 Kč
  • Uzavření deníku (vč. mimoúčetních operací - odpisy, opravné položky apod.) 1,000 Kč
  • Tiskové závěrečné sestavy 1,000 Kč
Podvojné účetnictví
 1. Fixně dohodnutý měsíční (13 měsíců) poplatek - v závislosti na počtu operací od 5,000 Kč
 2. Dle následující kalkulace:

  • Základní roční poplatek 6,000 Kč
  • Každá zaúčtovaná účetní položka 25 Kč
Při obou variantách

Ceny se podle způsobu spolupráce násobí následujícími koeficienty:

Předávání podkladů 1x za 2 měsíce 1.1 1.5
Předávání podkladů 1x čtvrtletně 1.3 1.8
Předávání podkladů 1x pololetně 1.5 2.0
První předání podkladů v listopadu 1,9 3,0
První předání podkladů v prosinci 2.0 10.0
První předání podkladů v lednu násl. roku 2.5 *
První předání podkladů v únoru násl. roku 3.0 *